Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Anunci aprovació inicial 11883/2017 Tràmits Nostraigua (Via Pública i Serveis Generals) Anuncis Aprovació inicial del projecte constructiu de les obres de connexió del dipòsit de Casalot Centre (Zona Ranxos) amb el dipòsit general de Miami per abastir aquest àmbit amb aigua del CAT 21/11/2017
Anunci aprovació inicial 6829/2017 Contracte menor de serveis Anuncis Aprovació inicial del projecte reformat titulat: "Modificació del projecte d'urbanització del parc de les Oliveres a Miami Platja" 20/11/2017
Anunci aprovació inicial 12533/2017 Actuacions Preparatòries d'un procediment de contractació Anuncis Aprovació inicial del projecte executiu de renovació i millora dels serveis urbans i pavimentació d'un tram de l'avinguda de Barcelona a Miami Platja. 16/11/2017
Edicte BOE. Infraccions d'expedients sancionadors que no s'ha pogut dur a terme la notificació 12445/2017 Publicació d'anuncis en el tauler municipal i remissió al Butlletí Edictes Edicte BOE. Infraccions d'expedients sancionadors que no s'ha pogut dur a terme la notificació. 07/11/2017
EDICTE APROV INICIAL MODIFICACIO ESTATUTS 11106/2017 .Procediment Genèric (Secretaria) Edictes Aprovació inicial de la modificació dels estatuts de l'Ens públic empresarial de serveis i obres de Mont-roig del Camp Nostreserveis amb la incorporació d'un nou apartat a l'article 18.3. 02/11/2017
Edicte aprov prov 11568/2017 Aprovació de la denominació d'una via pública Edictes Modificació del topònim del Camí de les Arenes, en el seu tram urbà entre el C/ Aureli Escarré fins el pont T-310, el qual passarà a denominar-se Carrer de l’1 d’octubre. 02/11/2017
06-OF2018_Edicte aprovació incial 2018 10863/2017 Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa Anuncis Aprovació inicial de l'expedient de modificació de les Ordenances Fiscals per l'exercici 2018 24/10/2017
Edicte notifi inicial al BOE-Platja Cristall 4082/2017 [Inscripción/Inmatriculación] de Bienes en El Registro de la Propiedad Edictes Ocupació dels sòls destinats a vials i zones verdes de la urbanització Platja Cristall 24/10/2017
Anunci subasta en castellà Agència Tributària 11957/2017 .Procediment Genèric (OMAC) Anuncis Subasta. Ref: R0886017003386 23/10/2017
Anunci subhasta en català. Agència Tributària 11957/2017 .Procediment Genèric (OMAC) Anuncis Subhasta ref: R0886017003386 23/10/2017