Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Anunci_aprov_inic_exp-MC-11-2017 i 12-2017 9830/2017 Modificació de crèdits, modalitat de suplement de crèdits, amb càrrec a [el romanent líquid de tresoreria/nous o majors ingressos/anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions/operacions de crèdit] Anuncis Anunci Aprovació inicial Modificacions de crèdit números 11/2017 i 12/2017 22/09/2017
BOE 22-09-2017 6041/2017 Ordre d’execució per neteja de solars Edictes Edicte per domicili desconegut per la ordre d'execució de la netja del solar situat a la partida Plana de l'Espanyol, polígon 17 parcel·la 44 de Mont-roig. Exp. 6041-17 22/09/2017
EDICTE FINAL BOPT-REGLAMENT D'HONORS I DISTINCIONS 5340/2017 .Procediment Genèric (Cultura) Edictes Publicació de l'aprovació definitiva del reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp 21/09/2017
BOE 19-09-2017 3812/2017 Ordre d’execució per neteja de solars Edictes Edicte per domicili desconegut per la neteja del solar. Exp. 3812-2017 20/09/2017
BOE 19-09-2017 614/2016 Ordre d’execució per neteja de solars Edictes Edicte per domicili desconegut per la neteja del solar. Exp. 614-2016 20/09/2017
BOE 19-09-2017 830/2017 Ordre d’execució per neteja de solars Edictes Edicte per domicili desconegut per la neteja del solar. Exp. 830-2017 20/09/2017
BOE 19-09-2017 9374/2017 Ordre d’execució per neteja de solars Edictes Edicte per domicili desconegut per la neteja del solar. Exp. 9374-2017 20/09/2017
BOE 19-09-2017 9386/2017 Ordre d’execució per neteja de solars Edictes Edicte per domicili desconegut per la neteja del solar. Exp. 9386-2017 20/09/2017
Exp. 10612-17_Edicte BOE Inf OM-Not domicili desconegut 10612/2017 Publicació d'anuncis en el tauler municipal i remissió al Butlletí Edictes Edicto B.O.E. Notificaciones infructuosas de expedientes sancionadores 19/09/2017
EDICTE 8721/2017 .Procediment Genèric (Serveis Socials) Edictes Acord Junta de Govern de 12/09/2017. Aprovació Bases de concessió de subvenció als centres educatius, per facilitar l’educació escolar dels infants/adolescents del municipi de Mont-roig del Camp. 18/09/2017